בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של מוטי מורל והורה להשיב את התיק לדיון בפני בורר


רע"א 8420/14 מורל ושות' תקשורת בע"מ נ' צור יעוץ אסטרטגי ואחזקות בע"מ, בית המשפט העליון
 

בפסק דין שניתן אתמול קיבל בית המשפט העליון (כבוד הש' דנציגר, עמית וסולברג) את עירעורו (בקשת רשות ערעור שנידונה כערעור) של מוטי מורל והורה כי יש להשיב את הסכסוך שבין מורל לבין שותפו לשעבר רונן צור לדיון בפני בורר. בכך הפך בית המשפט העליון על  פיה את החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (כב' הש' שילה) שמינה מומחה מטעמו שיידון בתיק.

בית המשפט קיבל במלואן את כל טענותיו של מורל שיוצג על ידי עורכי הדין של המשרד לפיהן יש להשיב את הסכסוך לדיון בפני בורר בהתאם להוראות החוק העוסקות במקרה שבו נפטר בורר בטרם הסתיים הליך הבוררות, ומורות לבית המשפט למנות בורר חליף תחתיו. בנוסף לטענת מורל שהתקבלה במשתמע על ידי בית המשפט החלטתו האחרונה של הבורר שנפטר כב' הש' ורדי זיילר למעשה אינה מסיימת את הסכסוך ולצדדים נותרה עוד כברת דרך כדי לסיים את בירור הסכסוך שבניהם.

בפסק דינו דחה בית המשפט את טענותיו של צור שטען כי הליך הבוררות הסתיים בהחלטת ביניים שניתנה ימים ספורים טרם מותו הבורר שדן בתיק. עוד טען צור כי גם אם הבוררות לא הסתיימה הרי שקיימים טעמים מיוחדים שלא למנות בורר חליף תחת הבורר שנפטר במקרה של מות בורר במהלכו של הליך בורר וטרם סיומו בית המשפט דחה טענות אלו אחת לאחת. וקבע שהליך הבוררות לא הסתיים.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור ומינה את רו"ח משה רומנו כבורר בסכסוך, בנוסף חייב בית המשפט את צור והחברה שבבעלותו בתשלום הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪ למוטי מורל ולחברת מורל ושות' תקשורת בע"מ.

 
לקישור להחלטה - לחצו כאן