בית הדין לעבודה דחה את תביעת הסייעות בעיריית רהט


בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דחה את תביעתן של הסייעות לגננות בעיריית רהט לתיקון שכרן ותשלום זכויות אחרות, וקבע כי העירייה הפחיתה את שכרן על פי דין, ובהתאם להוראות ההסכמים בין העירייה לוועד העובדים. בכך קיבל בית הדין במלואה את טענות העירייה.

תחילתה של הפרשה בתביעתן של כשישים סייעות לגננות בעיריית רהט, שהגישו תביעה בסכום של למעלה מחמישה מיליון ₪ נגד עיריית רהט, בטענה להפחתה בלתי חוקית בשכרן, ולפגיעה בזכויותיהן על פי דין.

עיריית רהט, שיוצגה על ידי עורכי דין של המשרד, טענה כי ההפחתה נעשתה על פי דין ועל פי ההסכמות בין העירייה לוועד העובדים. העיריה עמדה על פגמים רבים בתביעתן של הסייעות, ואלה נאלצו למחוק את התביעה, תוך חיובן בהוצאות.

תביעה נוספת שהגישו הסייעות נמחקה אף היא, לאחר שהוגשה בניגוד להוראות הדין.

הסייעות הגישו, בשלישית, תביעות פרטניות, ועל פי הסדר דיוני נקבע כי הוראות פסק הדין בשתיים מהתביעות יחול על כלל הסייעות. יש לציין כי ההסדר חסך לעיריית רהט התדיינות ארוכה כמול למעלה משישים תביעות פרטניות.

פסק הדין מקבל את כל טענותיה של העירייה, ודוחה את טענות הסייעות. בין היתר קובע פסק הדין כי העירייה פעלה בהתאם להסכם עם וועד העובדים, כי הפחתת השכר נעשתה על מנת להתאים את שכרן של הסייעות להיקף משרתן בפועל, כי פעולותיה של העירייה עולות בקנה אחד עם פסיקת בית הדין הארצי לעבודה במקרים של עיריות אחרות, ואף כי תנאיה של ההסכמה עם וועד העובדים משפרים את מצבן של הסייעות.

עוד קובע בית הדין כי הגשת תביעות פרטניות על ידי עובדים, תוך תקיפת הסכמים קיבוציים, אינה מקובלת, ואין זה המקרה לשנות מכלל זה.

עורכי הדין ציינו כי מדובר בפסק דין בעל חשיבות רבה לעיריית רהט ולמעסיקים בכלל: "הן במישור הכספי – בהתחשב בכך שמדובר בעשרות תובעות שהעמידו תביעותיהן על סך של כחמישה מיליון ₪; והן במישור של יחסי העבודה הקיבוציים – בוודאות שהוא מעניק למעסיקים המגיעים להסכמות עם ארגון העובדים, מבלי לחשוש לתביעות פרטניות של עובדים, שאינם מרוצים מתוצאות המו"מ הקיבוצי".