בית הדין לעבודה הורה כי רשות השידור לא תעביר את מתקניה ללוד


בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את עתירתן של אגודות העיתונאים בירושלים ותל אביב וקבע כי מעבר מתקני רשות השידור מתל אביב ללוד יוקפא, וכי על רשות השידור לחפש חלופות מתאימות, בהליך ראוי ובשקיפות מול נציגות העובדים.
 
אגודת העיתונאים בירושלים, שיוצגה על ידי עורכי דין של המשרד, ואגודת העיתונאים בתל אביב, שיוצגה על ידי עוה"ד אילן בומבך ויריב רונן, טענו כי המעבר ללוד נוגד את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים, במסגרת הרפורמה ברשות השידור, ואשר על פיו רשות השידור תרכז את מתקניה בגוש דן, שכן לוד איננה בגוש דן, ולא למעבר ללוד התכוונו הצדדים כאשר קבעו בהסכם הקיבוצי כי המתקנים ירוכזו בגוש דן. עוד טענו האגודות כי המעבר יפגע בזכויות העובדים, וכי בחירת העיר ללוד נעשתה בהליך לא ראוי, מבלי שנבחנו האפשרויות האחרות.

רשות השידור טענה, לעומת זאת, כי העיר לוד היא חלק מגוש דן, כי היא פועלת בהתאם להסכם הקיבוצי, וכי מדובר בחלופה הטובה ביותר. עוד טענה רשות השידור כי אם לא יעברו מתקני הרשות לעיר לוד, יסכל הדבר את הרפורמה ברשות השידור.

בית הדין קיבל את טענת האגודות ופסק כי העיר לוד אינה חלק מגוש דן ולא למעבר ללוד התכוונו הצדדים, תוך שהוא דוחה את עמדת רשות השידור בעניין זה.

פסק הדין מאמץ גם את טענתן הנוספת של האגודות, לפיה רשות השידור לא בחנה ברצינות חלופות אחרות: "הרשות לא עשתה די על מנת לבחון בחינה כלכלית ומקיפה באשר לקיומן של חלופות ממשיות וקרובות יותר לעיר תל אביב מזו של לוד".

בהתאם, בית הדין הטיל על הנהלת רשות השידור לבצע, בשיתוף עם העובדים, בדיקה מקיפה של חלופות אפשריות בגוש דן, ועליה יהיה לעדכן את נציגי העובדים "בזמן אמת" על התקדמות הבדיקה. רק לאחר פרק זמן של שלושה חודשים, וככל שלא תימצא חלופה אחרת, תהיה רשות השידור לקדם את המעבר ללוד – כביצוע בקירוב של ההסכם הקיבוצי.

עורכי הדין ציינו: "מדובר בהישג נוסף של העיתונאים ברשות השידור, המעגן את חובת רשות השידור לפעול על פי כללי מנהל תקין, ולשתף את העובדים במהלכים שהיא מבצעת. פסק הדין מוכיח כי מעסיקים נדרשים לכבד את ההסכמים עליהם הם חותמים".