מאת: גלעד שר וקובי מיכאל

איך ייראה היום שאחרי המנהיג הפלסטיני?

לכשיסתלק מחמוד עבאס (אבו מאזן) מן הבימה הציבורית הפלסטינית, יהיה זה גם סיומה של תקופה. עד כה, 36 שנים, מאוגוסט 1982, עמדו מנהיגי אש"ף תוניס – יאסר ערפאת, ועבאס אחריו – בראש הפירמידה הפוליטית הפלסטינית. יבוא מי שיבוא אחרי עבאס, חילופי ההנהגה הצפויים אינם רק חילופי דורות, אלא גם סיום תפקידו ההיסטורי של דור המייסדים, מה שכונה במשך שנים "אש"ף חוץ".

מהיום שבו סולק אש"ף מביירות ב־1982 לגלות תוניס, ועד לשובו של יאסר ערפאת לגדה המערבית ב־1994, היה עבאס מאנשי המפתח המקורבים ביותר ליו"ר, "מספר שתיים" שלו. למעשה, עבאס נצמד לערפאת עוד ב־1968, כשהצטרף לאש"ף, תחילה בירדן, אחר כך בלבנון ולבסוף בתוניס. בספטמבר 1972 היה במעגל המצומצם של שותפי הסוד שתכננו את הטבח בספורטאים האולימפיים הישראלים. בתחילת שנות ה־80 הוא התמנה לאחראי על תיק החוץ והדסק הישראלי באש"ף, ומאז היה שותף אינטימי לכל המהלכים המדיניים והפוליטיים של ההנהגה הפלסטינית.

למאמר המלא לחצו כאן