התחדשות עירונית


למשרדנו צוות יועצים משפטיים ומלווים משפטיים לפרויקטים של התחדשות עירונית.

המשרד אף שותף לפורומים ארציים ולהליכי חקיקה וליווי מוניציפלי ופיננסי להליכי התחדשות עירונית.

המשרד עוסק ברגולציה החלה על גופים מוניציפליים, עיריות, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה ולו היכרות רחבה ומעמיקה בתחום המשפטי ובדינים הקשורים לתחומים אלה.

למשרד התמחות בעסקאות של התחדשות עירונית כדוגמת תמ"א 38 על כלל היבטיה.

 

בדיקת זכויות ולימוד המצב המשפטי

המשרד מלווה את לקוחותיו עוד משלב בדיקת המצב המשפטי של המקרקעין וזכויות בעלי המקרקעין. המשרד לומד את צרכי בעלי הדירות, וכן מנהל את  המו"מ מול הגורמים השונים ומטפל בהכנת הסכמי ההתקשרות.

 

ייעוץ וטיפול משפטי

המשרד תומך בבדיקה ולימוד המערך הארגוני וההנדסי של הפרוייקט, במתן הנחיות לשמאי במידת הצורך, במעורבות משפטית מול גורמים תכנוניים ומול הבנק המלווה, בליווי משפטי של מסירת הבטחונות, מעקב מול עו"ד של היזם להגשת דיווחים לרשויות המס  וליווי משפטי במהלך כל תקופת הפרוייקט עד למסירת הדירות ואף בתקופת הבדק.

 

ליווי פרויקטים להתחדשות עירונית

פרוייקטים להתחדשות עירונית הינם מורכבים ומעורבות בהם דיסציפלינות שונות של המשפט. במהלך התקשרות המשרד עם הגורמים השונים בפרוייקט מושם דגש על קביעת ההוראות מתאימות, הבטוחות המתאימות, קביעת לוחות הזמנים לתכנון ולביצוע והכל תוך שמירה על מיצוי הזכויות, התמורות וההגנות הדרושות.

למשרד ניסיון רב והתמחות ייחודית בליווי משפטי כולל על כלל היבטיו של פרויקטים מגוונים וגדולים בתחום הנדל"ן והבניה והתחום התכנון והבניה. ניסיוננו הרב בעסקאות מקרקעין ובניה בהיקפים ניכרים הן לדיור והן לתעשיה, מסחר ומשרדים וכיוב' עומד לרשות לקוחותינו ומאפשר לנו לתמוך בעסקאות להתחדשות עירונית: בייעוץ שוטף, תכנון וליווי הפרוייקט, החל משלב התכנון ויזום, דרך טיפול מול הרשויות, ליווי שוטף של התכנון והבניה בוועדות השונות, דרך שלבי המימון השונים, ניהול משאים ומתנים מורכבים, עריכת הסכמים מול יועצים , קבלנים והליווי המשפטי הדרוש עד להשלמת הפרוייקט, מסירתו ואף בתקופת הבדק.

 

 

 המדד להתחדשות עירונית - מדלן Bdicode - גלעד שר ושות', עורכי דין