מאת: גלעד שר ומור בן-כליפא

זעזועים בהסכם השלום בין ישראל לירדן

 

שנה לפני חידושו האוטומטי של הנספח להסכם השלום מ-1994 בין ישראל לירדן, הודיע המלך עבדאללה כי לא יחדש את ההסדר המיוחד לגבי השטחים של נהריים וצופר לרבע-מאה נוסף. ירדן, כך אמר, תחיל במלואה את הריבונות על שטחים אלה. על רקע מצב סוציו-אקונומי ודמוגרפי חמור, ובד בבד עם התעצמות ההפגנות והמחאה העממית בממלכה ההאשמית, הלך וגבר גם הלחץ הציבורי על המלך עבדאללה לבטל את הסכם השלום עם ישראל, כולו או חלקו. הקיפאון המדיני בזירה הישראלית-פלסטינית גם הוא מאיים על ירדן. יחסי ישראל-ירדן ידעו בעבר עליות ומורדות, והצדדים התגברו על משברים קשים ביותר. יש לקוות כי האינטרסים המשותפים העמוקים שיש לירדן ולישראל זה עשרות שנים יגברו גם על משבר ההכרזה בדבר ביטול ההסדר לגבי השטחים. תנאי לכך הוא שהמשבר יטופל ללא דיחוי בהידברות שקטה והרחק מאור הזרקורים.

 

למאמר המלא לחצו כאן

להורדת המאמר לחצו כאן