חברה קבלנית כ"מלכודת דבש" ללכידת עובדים זרים


מאת: עו"ד נתן לרר

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה (עב' 3272/05) נדונה התרחשות נוסח תסריט הוליוודי, לפיה משטרת ההגירה הפעילה לכאורה חברה קבלנית (פרטיה שמורים עמנו) ככלי על מנת לפתות פועלים זרים בלתי חוקיים להגיע לעבודה וללכוד אותם.


יתכן ושיתוף הפעולה הנטען הזה בין החברה לבין משטרת ההגירה לא היה מגיע לשולחן הדיינים אלמלא הגישה המדינה נגד החברה דו"חות קנס בגין אותם הפועלים שנלכדו ופתחה בהליכי גביית הקנסות בתוספת קנסות פיגורים.

לאחר פתיחת הליכי הגבייה כאמור ובאיחור רב, הגישה החברה בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול קנסות, בקשה להישפט ובקשה לעיכוב הליכי גבייה, בגין דו"חות קנס שהוטלו עליה בשל העסקת עובדים זרים שלא כדין.

החברה טענה כי מפקחי משרד התמ"ת ומשטרת ההגירה טמנו לה פח והותירו אותה קורבן לאחר שנים של שיתוף פעולה בלכידת עובדי בנין זרים, ועוד טענה החברה כי הובטח לה שענין חקירת העבירות לפי חוק עובדים זרים שהתנהלה נגד החברה (בעקבותיה הוטלו הקנסות) יוסדר, ולכן לא מיהרה להגיש בקשה פורמלית לביטול הקנסות או להישפט.

ההבטחה השלטונית הופרה תוך שימוש ציני בחברה כ"מלכודת דבש" לצורך לכידת עובדים זרים (כלשון מנהל החברה).

המדינה לא הגיבה לגוף הטענות הנ"ל ומיקדה תשובתה בטענות לאקוניות לגבי סמכות בית הדין לדון בהארכת מועדים לפי חוק עבירות מינהליות ושיהוי החברה בהגשת בקשותיה.

בית הדין לעבודה קבע כי מכוח חוק העבירות המינהליות, נתונה לו הסמכות להאריך את המועד להגשת בקשה להישפט "מנימוקים שיירשמו", דהיינו, לפי שיקול דעת בית הדין ובהתחשב בנסיבות המיוחדות של כל מקרה.

בית הדין הדגיש את גרסת החברה לפיה העסיקה עובדים זרים בתיאום מלא עם משרד התמ"ת ומשטרת ההגירה במשך מספר שנים ולפיכך הופתעה לקבל את הודעות הקנס, ומנגד אין לטענות אלו מענה והתייחסות של המדינה בתגובתה ובתצהיר מטעמה.

בית הדין קבע כי יש לברר אם יש אמת בטענות החברה הקבלנית כלפי משרד התמ"ת ומשטרת ההגירה ומצא בכך כדי קיום נימוקים ונסיבות מיוחדות המצדיקות לאפשר לחברה את הגשת הבקשה להישפט, או בקשה לביטול הקנסות חרף האיחור בהגשתה.
 

מחלקת דיני עבודה