ירושות, צוואות ויפוי כח מתמשך

משרדנו מעניק ללקוחותיו יעוץ ושירותים בתחום דיני הירושה, צוואות, ניהול עזבונות, הסדרים בין יורשים, יפוי כח מתמשך, אפוטרופסות, וכן ייצוג בבתי המשפט בהליכים משפטיים בנושאים אלה וכד'.

השותפה עורכת-דין נעה קלאו לוין, המטפלת בנושאים אלה, הוכשרה והוסמכה ע"י משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין, לערוך יפוי כח מתמשך וכן מסמכי הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופסות וכן מסמכי הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

ומן הכלל אל הפרט.

באחרונה, המגמה שבאה לביטוי בחקיקה מציבה במרכז את זכותו של האדם למימוש בחירותיו ורצונותיו. תפיסה חברתית–משפטית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לו למצות עצמו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, אף אם כשרותו המשפטית הוגבלה, באופן זמני או קבוע.

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו:

- יפוי כוח מתמשך.

- תמיכה בקבלת החלטות.

- מתן הנחיות למינוי אפוטרופוס, במסגרת מינוי אפוטרופוס.

מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו לפי רמת תפקודו, באופן מכבד ומגביל פחות.

ביתר פירוט:

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו בשלב שבו הוא עדיין בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. הוא יכול לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסויימים
יפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב היקף ולהתייחס לעניינים רפואיים, לעניינים אישיים  ולענייני רכוש כאחד, או להיות מצומצם מאוד ולייפות את כוחו של אדם בעניין ספציפי או בכמה עניינים, והכל לפי רצונו.
האדם הממנה יכול לקבוע במסגרת יפוי כוח מתמשך, הנחיות למיופה הכוח בדבר קבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו, או להותיר את שיקול הדעת כולו למיופה הכח הממונה.
ניתן לשנות את יפוי הכוח המתמשך בדרך של הפקדת יפוי כוח חדש או לבטלו בכל עת (בכפוף להנחיות בקשר לביטולו בייפוי הכח גופו).
יפוי כח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נערך ונחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לערוך יפוי כח מתמשך ושאין לו עניין אישי ביפוי הכח.
בהתקיים התנאים לכניסת יפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של יפוי הכוח.
החוק כולל הוראות נוספות, לרבות לגבי עריכת יפוי הכוח, ביטול יפוי הכוח המתמשך, פקיעתו וכיו"ב.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע ליפוי כוח מתמשך והכלים החדשים בחוק העומדים כיום לרשות כל אדם. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם ולנסיבות.

למידע כללי באתר האפוטרופוס הכללי לחצו כאן

 

DUNS100   BDi CODE