ליטיגציה מסחרית ואזרחית 


המשרד עוסק בייצוג בכל הערכאות השיפוטיות, בתחום האזרחי, ובתחום המינהלי, ובכלל זאת בבתי המשפט, בוררויות, גישורים, וגופים מעין שיפוטיים. בתחום האזרחי, מטפל המשרד בתביעות מסחריות בהיקף ניכר, וכן בתביעות של יחידים. כן עוסק המשרד בתובענות ייצוגיות ובמשא ומתן.

 

תביעות כספיות בתחום המסחרי

המשרד מייצג גופים גדולים, מן הארץ ומחוצה לה, בתביעות מסחריות, בסכסוכים בין בעלי מניות בחברות, ובתביעות חוזיות.

 

חוות דעת שניה בשלב הערעור

תיקים רבים מגיעים למחלקת הליטיגציה בשלב הערעור, ולרוב לאחר שהלקוח הפסיד בערכאה הראשונה. המשרד בוחן את התיק ונותן ללקוח חוות דעת שניה לגבי סיכויי הערעור. המשרד מייצג לקוחות רבים בערכאת הערעור, מתוך מטרה להפוך את פסק הדין של הערכאה הראשונה.

 

סעדים זמניים יחודיים

המשרד צבר נסיון בהגשת בקשות מיוחדות לסעדים זמניים יחודיים בישראל ומחוצה לה, אשר נדרשו לשם ניהול יעיל של התביעות שבמסגרתן הוגשו הבקשות לסעדים זמניים.

 

תביעות בנושאי מקרקעין

משרדנו מייצג גם בתביעות בתחום המקרקעין, הן בתחום הקנייני, והן בתחום ליקויי בניה, ותביעות בקשר להסכמי קומבינציה.

 

רשויות מקומיות

המשרד מייצג רשויות מקומיות בכל תביעותיהן: בתחום האזרחי – תביעות של ספקים, ותביעות מסחריות שונות; בתחום המנהלי – בעתירות מנהליות בכל הנוגע לערעורים הנוגעים למכרזים, בערעורים הנוגעים לארנונה ולגביה מנהליות, ועוד. המשרד מייצג רשויות מקומיות גם בתחום דיני העבודה.

 

תובענות יצוגיות

המשרד עוסק בתובענות יצוגיות. בתחום זה צבר המשרד ניסיון בהגנה על גופים גדולים וגופים מונציפליים בתובענות יצוגיות המוגשות נגדם. כמו כן טיפל המשרד בתובענות ייצוגיות שהגישו יחידים כנגד חברות וגופים במשק.

 

לשון הרע והוצאת דיבה

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בלשון הרע והוצאת דיבה, תוך ייצוגם של אנשי ציבור בתחום זה.

 

Bdicode - גלעד שר ושות', עורכי דין