משפט מנהלי ומוניציפלי


בתחום המשפט המנהלי מייעץ המשרד לגופים ציבוריים, לעיריות ולגופים מוניציפליים, ומתמחה בליווי שוטף של גופים אלה. במסגרת זו אנו מלווים את האורגנים השונים של הגופים: הנהלות אקזקוטיביות, גופי הניהול הנבחרים, ועדות מכרזים, ואורגנים נוספים.

למשרד היכרות מעמיקה עם גופים מוניציפליים ועיריות, חברות ממשלתיות ומעורבות תאגידים עירוניים ומעין עירוניים; המשרד עוסק ברגולציה החלה על הגופים הללו, בתחומי המשפט והדינים הרלוונטיים לגופים אלה.

כמו כן מייצג המשרד בליטיגציה מנהלית בכל הנוגע לתחומי המכרזים, תכנון ובניה ותובענות ייצוגיות כנגד גופים מוניציפליים.

 

פעילות המשרד בתחום המשפט המנהלי והמוניציפלי

 

יצוג הממשלה וחברות ממשלתיות

המשרד מייצג משרדי ממשלה בתחום המכרזים והליטיגציה. בין השאר מייצג המשרד את משרד ראש הממשלה בתחום המכרזים, את משרד האוצר ומשרד התחבורה במסגרת פרויקט הרכבת הקלה בירושלים וכן גופים ממשלתיים נוספים.

כמו כן, יצג המשרד חברות ממשלתיות וחברות בהחזקה ממשלתית ועירונית משותפת.

 

מכרזים

המשרד עוסק באינטנסיביות בתחום המכרזים הוא מייצג גופים ציבוריים, ממשלתיים ומוניציפליים בעריכת מכרזים, ליווי ועדות המכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחום המכרזים. למשרד התמחות במכרזים מורכבים מסוג PPP, מסוג BOT ומסוג PFI, הן בייצוג הממשלה, והן בייצוג גורמים פרטיים. 
לקריאת מאמרים בתחום המכרזים

 

עיריות וגופים מוניציפליים

המשרד מייצג עיריות וגופים מוניציפליים בכל היבטי הפעילות שלהם: ליווי שוטף במסגרת פרויקטים ומכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחומי המכרזים, ארנונה, גביה מנהלית, ועוד.

 

גופים ציבוריים

המשרד מייצג גופים ציבוריים נוספים אשר חלים עליהם כללים של המשפט המנהלי, כגון בתי חולים, מכללות להשכלה גבוהה, וגופים סטטוטוריים המתוקצבים מתקציב הממשלה.

 

ליטיגציה מנהלית

מחלקת הליטיגציה של המשרד מייצגת גופים ציבוריים, אירגונים, עותרים פרטיים בעתירות מנהליות וכן בתובענות ייצוגיות המוגשות במשרד עתירות מנהליות.

 

תכנון ובניה – היבטים מנהליים

המשרד מייצג יזמים וגופים פרטיים בתחום התכנון והבניה, ובכלל זאת בעררים ועתירות מנהליות.

 

DUNS100 Bdicode - גלעד שר ושות', עורכי דין