נדל"ן, תכנון ובניה


מחלקת הנדל"ן במשרד מעניקה מעטפת שירותים מלאה ליזמים, לקבלנים, וכן לרוכשים ולמשקיעים בתחום הנדל"ן המסחרי המניב, ובתחום הבניה, הקניה וההשכרה למגורים, לרבות הליכי התחדשות עירונית, תמ"א 38, פרוייקטים של פינוי בינוי, שינוי יעוד קרקע ועוד.

 

פעילות המשרד בתחום הנדל"ן, תכנון ובניה ומקרקעין

 

ליווי שלב התכנון והייזום

המשרד מלווה את הלקוח החל מהשלב המוקדם של תכנון ויזום התב"ע, ליווי הליכי התכנון, התנגדויות ועררים, וכן מטפלת בצדדים המשפטיים של ליווי הפרויקטים כגון עריכת הסכמי יזום, הסכמי רכישת הזכויות במקרקעין, וליווי משפטי מול הגורמים המממנים לרבות הבנקים וחברות הביטוח. 

 

הסכמי שיווק ומכר, ונדל"ן מניב

המשרד עוסק בהסכמי מכר דירות, בעיקר במסגרת פרויקטים שהוא מייצג. המשרד מתמחה בהסכמי רכישה ומכר של נדל"ן מסחרי מניב, בדרך של עסקאות תשואה, ובאופני רכישה אחרים. 

 

ליווי משפטי לחברות קבלניות

המשרד מלווה יזמים וקבלנים בעריכת חוזי ביצוע עבודות וניהול פרויקטים, וכן בבדיקה של מכרזים, הערכתם ומענה עליהם.

 

הליכי התחדשות עירונית, תמ"א 38/1, תמ"א 38/2, פינוי-בינוי ועוד

המשרד מתמחה בליווי משפטי של התחדשות עירונית, תמ"א 38, פרויקטים של פינוי-בינוי, שינוי יעוד ותחומים משיקים. בתחומים אלה מייצג המשרד יזמים וקבלנים, כמו גם דיירים. כמו כן, עוסק המשרד בליווי התנגדויות והליכים של תכנון ובניה, הן מצד קבלנים ויזמים והן מצד דיירים מתנגדים.

 

תכנון ובניה, תביעות לפי סעיף 197

המשרד מתמחה בייצוג והופעה בפני ועדות מקומיות לתכנון ובניה, ועדות מרחביות, ועדות משנה וכן בפני ועדות מחוזיות לתכנון ובניה בתחומים של תכנון, היתרי בניה, היטלי השבחה וכן בתביעות לפיצויים ושיפוי עקב הליכים תכנוניים ובין השאר בתביעות על-פי סעיף 197.  

 

רישום וסיווג קבלנים

המשרד מתמחה בסיווג ורישום קבלנים ובייצוג מול רשם הקבלנים בכל הנוגע לשינויי סיווג קבלנים ורישומם. במסגרת זו מייצג המשרד בוועדות ערר מחוזיות של רשם הקבלנים ובערעורים מנהליים על החלטות של ועדות ערר ורשם הקבלנים.

 

שיתוף במקרקעין

המשרד מבצע את כל הפעילות הנלווית לביצוע פרויקטים במקרקעין, כולל רישום הסכמי שיתוף במקרקעין, רישום בתים משותפים וכיוצ"ב. 

 

שירותי ליטיגציה בתחום הנדל"ן

המשרד מייצג לקוחות מתחום הנדל"ן בבתי המשפט, הן בתחום דיני העבודה, הן בתחום תביעות ליקויים, הן בסכסוכים מסחריים הנוגעים לנדל"ן ובתביעות נזיקיות כנגד קבלנים, מנהלי פרויקטים ונותני שירותים. 

 

מאמרים בנושא נדל"ן תכנון ובניה:
עסקת קומבינציה
ליקויי בניה בשיפוץ דירה
חדר כושר בפרויקט מגורים
תיקון ליקויי בניה
הפרת התחייבות בנק למתן ליווי בנקאי
בקשה להיתר בניה בהתאם לתב"ע


לכל המאמרים בנושא נדל"ן תכנון ובניה:

סוגיות בבניה
היטלים ומיסוי
התחדשות עירונית
מקרקעין / תכנון ובניה
רשם הקבלנים
 

DUN'S 100  המדד להתחדשות עירונית של מדלן Bdicode - גלעד שר ושות', עורכי דין