פעילות משפטית פרו-בונו


פעילות הפרו-בונו מתבצעת במשרד מאז ייסודו ומוטעמת בעשייתו ובהווייתו. המשרד הציב לו למטרה להיות מעורב בפעילות חברתית ובפעילות ציבורית, פרו בונו, ולפעול למען קידום מטרות חברתיות. המשרד פועל מתוך מחויבות לקהילה ולחברה ונוטל על עצמו פעילויות התנדבותיות מגוונות כחלק בלתי נפרד מפעילותו.

המשרד מעניק ייעוץ משפטי פרו בונו ו/או מעורב בפעילות של גופים רבים וביניהם עמותת הלומי קרב, פדויי שבי מלחמת ההתשה וממלחמת יום הכיפורים, פורום מג"דים מח"טים וטייסים במילואים, ארגון "השומר החדש", משפחת גלעד שליט, עמותת "עתיד כחול לבן", האגודה לזכויות אזרח, "עמותת שיבה - המרכז לציונות", מכון שילו"ב, העמותה לקידום החינוך ברוח "קשת", "שירה חדשה", "בזכות", "במקום", מועצת העיתונות, העמותה לשיקום ילדים לקויי שמיעה (AV ישראל), הפליטים בגן לוינסקי ועוד.