ביה"ד לעבודה דורש מהנהלת רכבת ישראל לעמוד בהסכמים הקיבוציים עם העובדים

 

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א קיבל במלואה את עתירת וועד עובדי הרכבת נגד המשך ההתקשרות הפסולה של ההנהלה עם חברת האלקטרוניקה הצרפתית "טאלס". ביה"ד הורה להנהלת הרכבת לקיים את הסכם 2012, ולהעביר תוך חצי שנה את ביצוע כלל תחזוקת חומרת מערכת האיתות לעובדי רכבת ישראל.
 
את העתירה הגיש בשם נציגות העובדים משרד עורכי הדין גלעד שר ושות', יחד עם ההסתדרות.

ביה"ד קבע:

"ניתן בזאת צו המורה למשיבה – הרכבת, לקיים את אשר הוסכם בין הצדדים בהסכם 2012. כלומר, להעביר את תחזוקת החומרה לעובדי הרכבת ולהעסיק לכל היותר עשרה עובדים של חברת טאלב בביצוע בקרה ותמיכה טכנית, בהתאם לסעיף 34 לנספח א' להסכם 2012. הרכבת תיישם את הסכם 2012 עד ליום 31.10.18."  

תוך שהוא דוחה את כל תשובותיה של הנהלת הרכבת.