דיני עבודה

 

מחלקת דיני העבודה במשרד מייצגת מעבידים ועובדים ומעניקה להם ייעוץ שוטף במגוון נושאים:

יעוץ למעבידים

המשרד מייצג מעבידים, ומעניק להם יעוץ שוטף, ובין היתר: ניסוח הסכמי עבודה אישיים והסכמים קיבוציים, ניהול מו"מ עם נציגי עובדים ועובדים, ניהול סכסוכי עבודה, התוויית מדיניות בתחום דיני העבודה, מדיניות תגמולים ושכר, והליכי הפסקת עבודה. המחלקה מסייעת בהתמודדות עם החוק להגברת יחסי העבודה – על כל היבטיו, התאמת שיטות העבודה להוראות החוק החלות על מעסיקים, וקביעת תקנוני עבודה.

המשרד מסייע בקבלת אשרות עבודה למומחים ולעובדים זרים, ומתמחה בסיוע למעסיקים זרים לפעול על-פי חוקי העבודה בישראל.

 

ייצוג עובדים

בתחום הקיבוצי, מייצג המשרד ועדי וארגוני עובדים בסכסוכי עבודה קיבוציים ובניסוח הסכמים קיבוציים, , וצבר מומחיות רבה בניהול משא ומתן ובייצוג בביתה דין לעבודה, בתחום ההסכמים הקיבוציים. בתחום האישי מייצג המשרד עובדים במו"מ לקראת חתימה על הסכם, שיטות תגמול והאצת זכויות, וכן במהלך תקופת העבודה, והפסקת העבודה בתחום זכויות עובדים.

 

העברת שליטה ושינויים מבניים ואירגוניים

המשרד מתמחה בליווי מעבידים וארגוני עובדים בשלבים של העברת שליטה במעביד, שינוי תאגוד, ובהליכים של רה-אורגניזציה, צמצומים ושינויים מבניים של המעביד.

 

ייצוג בבית הדין לעבודה ובערכאות נוספות

המשרד מייצג את לקוחותיו בבתי הדין לעבודה ובערכאות הערעור (בית הדין הארצי, בית המשפט העליון). כן מייצג המשרד בערכאות נוספות ובפני בעלי תפקידים מעין שיפוטיים בתחום אכיפת דיני העבודה (הממונה על עבודת נשים, ועדת תעסוקה לאנשי מילואים, מינהל הסדרה ואכיפה של משרד הכלכלה, ועוד).

המשרד צבר ניסיון רב בניהול הליכים מכל הסוגים, לרבות בהליכים מורכבים ובתביעות משולבות, כמו גם בקבלת פיצויים עבור נזקים לא ממוניים (עגמת נפש, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין), ובנושא של פיטורין ושינוי תנאי עבודה של נשים בהריון.
 

מאמרים בנושא דיני עבודה:
סיכון עובד בעבודה בגובה
עובדים זרים - הסתמכות המפרק על חברת כח אדם
יחסי עובד מעביד
חברה קבלנית כ"מלכודת דבש" ללכידת עובדים זרים


לכל המאמרים בנושא דיני עבודה, עובדים ובטיחות בעבודה >
 

Bdicode - גלעד שר ושות', עורכי דין