בית המשפט קבע כי ההחלטה למנות את עו"ד רמאל כיועמ"ש הינה החלטה תקפה וכי יש לחתום עמו על חוזה התקשרות. 

 

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, מפי השופטת למלשטריך-לטר, קיבל את עתירתו של עו"ד מוניר רמאל שנבחר ע"י ועדת בחינה מקצועית לשמש כיועמ"ש מועצה מקומית ירכא, ולאחר מינויו נפסלה בחירתו ע"י משרד הפנים.

משרד הפנים טען להיעדר ניסיון מקצועי מטעם עו"ד רמאל, בעוד הוועדה המקצועית קבעה כי הוא עומד בתנאי הסף ובעל הניסיון המקצועי הנדרש. בית המשפט קבע כי הוא לא ישים שיקול דעתו במקום שיקול דעת הוועדה המקצועית, וכי אין פגמים בעבודת הוועדה המצדיקים התערבותו. כן נקבע כי אין למשרד הפנים זכות וטו על החלטות הוועדה המקצועית ואין לו סמכות להתערב בהחלטותיה שהתקבלו כדין.

בתוך כך, דחה בית המשפט את טענת משרד הפנים בדבר הסתרת עובדות ע"י עו"ד רמאל וקבע כי מדובר בטענה כבושה – שלא הוצגה עד לדיון בפני ביהמ"ש; כי עו"ד רמאל לא הסתיר עובדות וכי העובדות היו ידועות למשרד הפנים – כחלק מהליך עבודתה.

ביהמ"ש דחה טענות שהועלו על סף סיומו של ההליך בדבר קשרי משפחה ו/או קשרי חברות בין עו"ד רמאל ויו"ר מועצה מקומית ירכא.

נקבע כי ההחלטה למנות את עו"ד רמאל כיועמ"ש הינה החלטה תקפה וכי יש לחתום עמו על חוזה התקשרות.

את עו"ד רמאל ייצגו עו"ד גלעד שר ממשרדנו.