האיחוד האירופי ופתרון 'שתי מדינות לשני עמים': האם יש סיכוי לשינוי?

 

מאת: גלעד שר

 

ההיסטוריה מלמדת כי אירופה נדחקה לשוליים כמתווכת בתהליך השלום במזרח התיכון ונותרה כינור שני לארצות־הברית. עם זאת, אירופה תמלא תפקיד חשוב בכל תרחיש עתידי, והשינויים החברתיים והפוליטיים הפנימיים שחלים בה כעת יקבעו כיצד תפעל מול ישראל בשנים הקרובות. המאמר מציג סקירה כללית על המעורבות האירופית בתהליך השלום במזרח התיכון ומציע המלצות לקידום פתרון שתי המדינות, שיישענו על גישות רב־צדדיות לבניית חזון משותף לשלום. בין השאר, יידרשו חידוש ערוץ שיחות חשאיות; תמיכה במאמצים קונסטרוקטיביים עצמאיים ומתואמים; עידוד מאמצים מאוחדים באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי. הכותב גורס כי אם כל הצדדים ינקטו את הצעדים הדרושים כדי להבטיח את עתידם של ישראל והפלסטינים, השלום יהיה בהישג יד.

 

למאמר המלא