מאת: גלעד שר ואליאס שטורם

רשתות חברתיות ופעילות לבניית שלום: האם אפשר לשנות דפוסי חשיבה באמצעות עשייה חיובית?

 

בשני העשורים האחרונים חלה התפתחות מהירה של הרשתות החברתיות, הנוכחות בו־זמנית בכל רובדי החברה. עקב ההתפתחות המהירה, חסרים כללי שימוש יעילים ורגולציה להסדרת הפלטפורמות החברתיות, ושימושים פוגעניים מאתגרים את רעיון הרשתות החברתיות כגורם מאחד רחב וככוח חיובי. מאמר זה מבקש לבחון את התפקיד שהרשתות החברתיות יכולות למלא בתהליך השלום במזרח התיכון, באמצעות הערכה של קמפיינים ברשתות החברתיות לקידום השלום בישראל ובשטחים הפלסטיניים, ובעזרת ניתוח המבנה של קמפיינים כאלה. הבדיקה העלתה כי ניהול פרו־אקטיבי, יעיל, אסטרטגי ואתי של הרשתות החברתיות חיוני להצלחתו של כל קמפיין לבניית שלום. השינוי יכול להתחיל ביוזמות קהילתיות באינטרנט, אך בסופו של דבר עליו לעבור לפעילות בעולם המוחשי.

 

למאמר המלא לחצו כאן