ביטול כתב אישום שהגיש משרד התמ"ת נ' חברת י.ד. אלברט מחמת התיישנות


הע"ז 2171/09 משרד התמ"ת נ' חברת י.ד. אלברט ואח'

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, מפי כב' השופטת גילצר-כץ ביטל מחמת התיישנות כתב אישום שהגיש משרד התמ"ת נ' חברת י.ד. אלברט (להלן: "החברה") ומנהל החברה – יהודה לוי. את חברת י.ד. אלברט ייצגו עורכי דין של המשרד.

החברה ומר לוי טענו כי העבירה התיישנה בהתאם להוראות סעיף 149(8) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982. החברה טענה כי סעיפי האישום בהם הואשמה מהווים עבירה מנהלית שהנה עבירת קנס מסוג ברירת משפט. ככזו, חל עליה סעיף 225א(א) לחסד"פ, לפיו, בין היתר, לא יוגש כתב אישום אם עברה למעלה משנה מיום ביצועה. לאור העובדה שהעבירות המיוחסות להם נעברו לכאורה בשנת 2003, והודעת הקנס הומצאה לחברה למעלה משנתיים לאחר ביצועה לכאורה (רק בשנת 2006) טענה החברה כי העבירה התיישנה ויש לבטל את כתב האישום.

בית הדין האזורי לעבודה בת"א פסק כי קיים דמיון רב, מבחינה פרוצדוראלית, בין עבירות מנהליות לעבירות קנס מסוג ברירת משפט, וקיימת הצדקה להחיל את הוראות החסד"פ על העבירות המנהליות. לפיכך קבע בית הדין כי הטלת קנס מינהלי כעבור מעל שנה נעשתה באיחור – והורה על ביטול כתב האישום.

לפסק הדין המלא - לחצו כאן