יו"ר ועדת הבחירות המרכזית: אין קשר בין V15 וקול אחד לבין המחנה הציוני ומרצ


יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-20, כב' השופט העליון חליל ג'ובראן דחה היום את עתירת תנועת הליכוד כנגד תנועת ניצחון V15 - 2015 קול אחד, המיוצגות על-ידי עורכי דין של המשרד, תוך שהוא קובע:

"עתירה זו שהחלה בקול תרועות רמות, מסתיימת היום בקול ענות חלוש.... אופן התנהלותה של העותרת [תנועת הליכוד], כפי שפורט בהחלטתי, מעלה את השאלה האם היה כלל מקום להגיש את העתירה מלכתחילה".

כזכור, עתרה תנועת הליכוד לוועדת הבחירות בדרישה לאסור על המחנה הציוני ומרץ, וכן לאסור על V15, קול אחד ופרויקט 61 לפרסם כל תעמולת בחירות. העתירה טענה ש-V15 וקול אחד קשורות למחנה הציוני ומרצ, וכי הן פועלות תוך זיקה מהותית ביניהן.

בתגובה טענו עורכי הדין של המשרד כי הפעילות של V15 ושל קול אחד נעשית באופן עצמאי לחלוטין, וללא כל זיקה למפלגות. עוד טענו עורכי הדין כי הקשרים, כביכול, עליהם הצביעה מפלגת הליכוד בעתירתה – אין בהם כדי להצביע על זיקה ארגונית, וכי זכותם של ארגונים ושל אזרחים להביע את דעתם הפוליטית בתקופת הבחירות, תוך קריאה להחלפת השלטון. עורכי הדין העלו על נס את חופש הביטוי בכלל, ואת חופש הביטוי הפוליטי בפרט, כעומדים בתשתית המשטר הדמוקרטי, וכי אין לאסור הבעת עמדה פוליטית בתקופת הבחירות – כל עוד אין היא נעשית בזיקה מהותית לאיזו מן המפלגות.

כב' השופט קבע כי:

"חלק הארי של הראיות שהובאו מבוססות על שמועות ופרסומים שונים בפייסבוק. אמנם, אנו מצויים בהליך מנהלי; אולם, גם בהליך מעין זה ספק אם "לייק" בפייסבוק, פרסום סטטוס תמיכה של פעיל מפלגה ב-V15,  תמונה של פעיל מאחד הארגונים עם יו"ר מפלגת העבודה, יכולים להוכיח את הזיקה הנדרשת.

... בהקשר לזה, על הטוען לכך להוכיח זיקה עכשווית ואין די בזיקת עבר. אין די בכך כי פעיל מסוים  - או אף בכיר – באחד מהארגונים כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם מפלגה (כפי שנטען ביחס למספר חברי כנסת הקשורים לארגון קול אחד). עתה, כשמדובר באנשים פרטיים, וככל שאינם מעורבים כבר בפעילות פוליטית של המפלגה מטעמה כיהנו חברי כנסת או בתפקידי מפתח (וכך הוצהר בפני), מוקנית להם הזכות לעשות כרצונם. "

השופט חייב את העותרת בהוצאות המשיבות השונות.

יוזכר כי החלטה זו באה לאחר שבשבוע שעבר נערך דיון ארוך גם בבקשה לצו מניעה שהגישה תנועת הליכוד לבית המשפט המחוזי בירושלים. בתום יום הדיונים, חזרה תנועת הליכוד בה מן הבקשה שהגישה. גם שם יוצגו V15 ותנועת קול אחד על-ידי עורכי הדין של המשרד. 

 

לפסק הדין המלא - לחצו כאן