טכנולוגיה והייטק


מחלקת ההייטק של המשרד מעניקה ליווי משפטי לחברות הזנק (סטארט-אפ), משקיעים, יזמים, קרנות הון-סיכון וחממות, החל משלבי ההתאגדות ושלב ה Seed-  והמשך בשלבים המאוחרים יותר של גיוס הון והכנסת משקיעים.

 

התחלת הדרך

המשרד מטפל  ביזמים ובהגנה עליהם, בהסכמי מייסדים (founders agreements), התווית תוכניות אופציות (ESOP), הסכמי תיווך לגיוס הון (finders agreements), גיוסים ראשונים (שלב ה-seed money), הסכמי כניסה לחממות, ועניינים נוספים הנדרשים בעת הקמת חברת הייטק.

 

יעוץ שוטף

החברות מקבלות מן המשרד יעוץ שוטף, הנדרש במהלך ניהול השוטף, בממשל התאגידי, וכן במערך ההסכמים הדרושים: הסכמי סודיות, הסכמי פיתוח וייצור (כגון OEM, הסכמי רישיון ועוד),  וכן במסגרת הסכמי מכירה ושיווק (הפצה, agency, VAR, ועוד).

 

גיוסים ורכישות

המשרד מטפל בגיוסי הון ובביצוע בדיקות נאותות, הסכמי השקעה, מיזוגים ורכישות, והתקשרות עם שותפים אסטרטגיים, שיתופי פעולה על בסיס joint venture, ועוד. למשרד ניסיון בהסכמי מכירת שליטה ובמכירת מלוא עסקיהן של חברות הייטק שהבשילו לכך (M&A, Asset Purchase Agreements).

 

קניין רוחני וטכנולוגיה

ללקוחותיו בתחום זה מציע המשרד גם יעוץ בתחום הקניין הרוחני, במסגרת הסכמים של העברת טכנולוגיה (IP Transfer) וקניין רוחני, הסכמי רישיון (license) הגנה על סודות מסחריים, הסכמי העברת ידע, רישום סימני מסחר, והגנה מפני הפרות של קניין רוחני.

 

מענקים ממשלתיים והעברת ידע

המשרד מייעץ בעריכת הסכמי מענקים ותמיכה ממשלתית לחברות, כגון הסכמים עם המדען הראשי, לרבות שיתופי פעולה במסגרת העברת ידע מהאקדמיה, הסכמי חממות, קונסורציומים, הסכמי מחקר, והסכמי שיתופי פעולה.

 

לקוחות והסכמים בינלאומיים

המשרד מייעץ ללקוחות אשר להם חברה אם או חברות קשורות מחוץ לישראל, ביחסים החוזיים שביניהן, בהעסקת עובדים, relocation, ותוכניות תגמול עובדים, יועצים ונושאי משרה במסגרת היחסים שבין החברה הזרה לחברה הישראלית. עוד מסייע המשרד בניהול מו"מ, ובניסוח הסכמים של לקוחותיה עם גורמים בינלאומיים: כבעלי מניות ושותפים, כספקים, וכלקוחות. למשרד לקוחות חוץ וחברות בינלאומיות, שהוא מטפל בענייניהם המסחריים והמשפטיים בישראל, וכן במכירה וקניה של חברות ישראליות. המשרד מקשר בין לקוחותיה לבין עורכי דין ורואי חשבון בחו"ל, ומייעץ להם בהתקשרויותיהם בחו"ל. המשרד עובד בשפות עברית, אנגלית, צרפתית ורוסית

 

Bdicode - גלעד שר ושות', עורכי דין