מכרזים ותשתיות


המשרד עוסק באינטנסיביות בתחום המכרזים: הוא מייצג גופים ציבוריים, ממשלתיים ומוניציפליים בעריכת מכרזים, ליווי ועדות המכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחום זה, וכן הוא מייצג גורמים פרטיים המשתתפים במכרזים ציבוריים.

למשרד התמחות במכרזים מורכבים מסוג PPP, מסוג BOT  ומסוג PFI, הן בייצוג הממשלה, והן בייצוג גורמים פרטיים. מכרזים מסוג זה עוסקים בתשתיות ומתקנים גדולים, ולמשרד התמחות מיוחדת בפרויקטים מורכבים בתחום התחבורה.

 

עריכת מכרזים

המשרד מלווה גופים ציבוריים החבים בחוק חובת המכרזים, ובהם: משרדי ממשלה, גופים מוניציפליים, בתי חולים ומוסדות להשכלה גבוהה. אנו עורכים את המכרזים עבור גופים אלה: מסמכי המכרז או התחרות, קביעת תנאי הסף, הקריטריונים לבחירת הזוכים, וניסוח חוזי ההתקשרות.

ליווי ועדות מכרזים: אנו מסייעים ללקוחותינו בליווי הדיונים בוועדות המכרזים, בחינת העמידה בתנאי הסף, דירוג ההצעות, ובחירת ההצעות הזוכות.

יצוג מתמודדים במכרזים: משרדנו אמון על ריכוז תהליכי הכנת ההצעות מטעם מתמודדים במכרזים, ניתוח תנאי המכרז - הכלכליים והמשפטיים, והמשקלות לבחירת ההצעה הזוכה. אנו מלווים את לקוחותינו בשלבי גיבוש הקבוצה המתמודדת, כולל ההסכמים הפנימיים בין חברי הקבוצה, בהכנת ההצעות, ובמו"מ הסופי לקראת חתימת החוזים.

 

ליטיגציה מנהלית בתחום המכרזים

במשרד מחלקה העוסקת בליטיגציה מנהלית, ובין השאר בתחום המכרזים, הן כמייצגים של ועדות המכרזים והן בייצוג גורמים פרטיים המערערים על החלטות של ועדות המכרזים.

 

PPP, BOT, PFI

המשרד מתמחה במכרזים מסוג זה, ובכל הליכי מימון פרויקטים – project finance. למשרד נסיון רב במכרזי BOT בתחום התחבורה, אך גם בתחומים נוספים. במכרזים מסוג זה אנו מייצגים הן את הצד המזמין, שהוא הסקטור הציבורי – ממשלתי, והן גורמים מן הסקטור הפרטי–עסקי, המתמודדים במכרזים מסוג זה. במסגרת זו אנו מלווים את הגופים הרלוונטיים משלב ניסוח המכרז, שלבי הבחירה המוקדמת והבחירה הסופית, ועד לשלב החתימה על החוזים והסגירה הפיננסית (financial close).

 

צמ"ה – ציוד מכני הנדסי

המשרד מייצג חברות קבלניות, וכן ספקים, בתחום ציוד מכני הנדסי כבד; בהסכמי רכישת ציוד, הסכמי ליסינג, שעבודים וביטוח, וכן מייצג המשרד חברות קבלניות וספקים בליטיגציה בתחום.  
 


מאמרים בנושא מכרזים ותשתיות:
עמידה בתנאי סף – מיהו בעל הנסיון הנדרש?
חוזה ממשלתי - מי ישלם עבור "מעטפות" הרחבה לדירות?
פגם בערבות בנקאית
ביטול חוזה על ידי רכבת ישראל
נימוקים לביטול זכיה במכרז


לכל המאמרים בנושא מכרזים ותשתיות >
 

Bdicode - גלעד שר ושות', עורכי דין